Zorgen over mijn zorgteams

 

Voor zorgteams is het werken volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg een echte ommezwaai. Het werken volgens het Kader vergt een ander benadering van de zorgverlening en dus een andere manier van denken. En zo’n verandering kan lastig zijn. Ik zie vaak teams die vastlopen. Het is dan aan mij om samen met die teams uit te zoeken waar de schoen knelt en hoe we dat op kunnen lossen. Want uiteindelijk werkt ‘de cliënt centraal’ stellen voor de zorgteams veel prettiger dan het ‘oude werken’.

Waarom teams kunnen vastlopen

Er zijn verschillende redenen waarom teams kunnen vastlopen. Samen met het team probeer ik die redenen boven water te krijgen en oplossingen te vinden om het werken volgens het Kwaliteitskader voor elkaar te krijgen. Er kunnen onder andere struggles zijn met zorgteams op het gebied van:

 

  • Werkprocessen die niet lekker lopen
  • Gedoe in de samenwerking
  • Onbekendheid met het Kwaliteitskader

Luisteren en daarna het gesprek aan gaan

Ik duik een team altijd blanco in. Ik ga opzoek naar patronen en maak die zichtbaar. Ik geloof dat ‘de wijsheid’ om de problemen op te lossen in het team (systeem) zit. Op zoek gaan naar de oorzaak van het probleem brengt geen oplossing. Sterker nog, de kans is groot dat die oplossing uiteindelijk weer het probleem gaat vormen. Maar wat dan wel?

Als systeemdenker kijk ik niet in, maar tussen mensen. Wat gebeurt daar? Waar zitten de verschillen? Verschil is informatie en helpt om wat er gebeurt te verklaren zonder daarbij een schuldige aan te wijzen. Ontschuldigen noem ik dat. Ik ga niet mee in het gevecht ‘wie is hier begonnen’ om diegene vervolgens de schuld te kunnen geven.

 

Ik ga dus eerst luisteren, in individuele gesprekken geven de teamleden aan waar bij hen de schoen wringt en mogen ze wanneer daar behoefte aan is even 'leeg' lopen. Er komt een hoop op tafel en ik laat me, niet gehinderd door enige voorkennis, informeren door de hoofdrolspelers zelf.

 

Op basis van die gesprekken maak ik een analyse waarin ik de informatie die ik opgehaald heb deel met het team. Met elkaar gaan we opzoek naar een mogelijke interventie die hen helpt het uit het gedoe te komen.

 

Wanneer de teamleden samen inzien dat zij zelf de sleutel tot de oplossing in handen hebben is het begin gemaakt om met elkaar uit de misère te komen.

Werkprocessen kloppen niet

De manier waarop een team samenwerkt en de taken uitvoert, is natuurlijk van groot belang op het functioneren van datzelfde team. Wanneer de werkprocessen niet kloppen of niet goed ingedeeld zijn, zie je dat vaak terug in bijvoorbeeld problemen met het rooster (‘We hebben een formatieprobleem!’). Vaak is er inderdaad een probleem met de bezetting,  maar door niet effectief te werken wordt dit probleem alleen maar groter en is vaak de daadwerkelijke oorzaak niet meer te achterhalen. Ik zie ook nogal eens voorkomen dat mensen allerlei ‘taken’ oppakken die eigenlijk helemaal bij hun functie of binnen het team horen. Dit levert ruis op. Kom meer te weten over inefficiëntie in ‘Werkprocessen’.

 

Er wordt niet samengewerkt

Kijk, in een team word je geacht met elkaar samen te werken. Dat betekent dat iedereen zijn taken uitvoert en hierover communiceert met de ander, zodat die de taken die in het verlengde liggen weer goed uit kan voeren. Gek genoeg is een van de eerste zaken die wegvalt in een team in de problemen: de communicatie. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom er niet goed wordt samengewerkt. In de kern komt dit doordat het team bestaat uit allemaal verschillende mensen met verschillende karakters en verschillende ideeën over hoe 'goede zorg' eruitziet. Wanneer dat geen onderwerp van gesprek is en daar geen afspraken over gemaakt worden, wordt goed samenwerken een lastig verhaal.

Op de pagina ‘Samenwerking’ ga ik hier verder op in.

Het Kwaliteitskader is onvoldoende bekend

Natuurlijk moeten zorgmedewerkers de ins en outs van het Kwaliteitskader in grote lijnen kennen om er goed mee te kunnen werken. Door te observeren, te luisteren en in een team mee te lopen herken ik al snel of dat het geval is. Ik probeer vervolgens te kijken hoe het komt dat een medewerker nog niet voldoende bekend is met het Kader of waarom hij of zij het onvoldoende toepast. Die constatering is belangrijk, omdat we er zo voor kunnen zorgen dat toekomstige collega’s of teamleden niet in dezelfde kuil vallen. Om ervoor te zorgen dat iedereen dagelijks de ‘cliënt centraal stelt’, zorg ik ervoor dat:

•    De organisatie ondersteuning voldoende biedt
•    Kennis bij medewerkers bijgespijkerd wordt
•    Mensen aangesproken worden op gedrag dat niet past bij het Kwaliteitskader

Meer weten?

Laten we dan snel afspreken om een plan van aanpak voor jouw zorgteam of instelling uit te werken. Bel mij op
06 83970475
of laat hier een berichtje achter.