Een burnout bij zorgmedewerkers

Over het algemeen is een burnout de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. In ons land was in 2017 42% van de geregistreerde beroepsziektes een burnout of overspannendheid. 

En zorgmedewerkers ervaren veel werkdruk. Dat is niet gek natuurlijk, want naast de grote verantwoordelijkheid die ze moeten dragen, is het natuurlijk niet onbekend dat er een tekort is aan zorgpersoneel. Zorgmedewerkers zijn dan ook een risicogroep als het gaat om het oplopen van een burnout. En zoals ik al eerder heb aangegeven, helpt uitval door een burnout beslist niet mee aan het doorbreken van de visieuze cirkel. 

Signalen die kunnen wijzen op een burnout

Medewerkers kunnen lang door blijven lopen op het tandvlees. Maar dan komt de man met de hamer en zitten ze ineens thuis. Het is lastig om een burnout te signaleren, maar we kunnen wel degelijk signalen opmerken. Ik probeer medewerkers zelf bewust te maken, maar roep ook bestuurders op om actief naar de teams te kijken. Alleen zo kunnen we uitval door een burnout in het zorgteam zo laag mogelijk houden. Wat zijn tekenen van een aankomende burnout of een te hoog oplopende werkdruk?

 

Uitputting

De medewerker maakt een uitgeblustte indruk en is futloos. Je merkt vaak aan deze medewerker dat alles hem of haar moeite kost, zelfs de meest routinematige werkzaamheden zijn zwaar voor de persoon in kwestie. Je merkt ook dat de medewerker zich anders gaat gedragen richting collega's: de grapjes zijn weg, de opgewektheid, maar ook de simpele intresse in de ander ontbreekt. 

Psychische of fysieke klachten

Zorgmedewerkers kunnen goed zorgen, maar wat minder goed voor zichzelf. Bij burnout klachten steken ook vaak physchische of fysieke klachten de kop op. En die kunnen we zelf soms lastig herkennen. Binnen een zorgteam werken allemaal mensen met verstand van het menselijk lichaam en die kunnen dus wel klachten bij de ander constateren. Vraag daar dus naar. Als een medewerker vaak over de volgende klachten klaagt of je merkt ze op, zou dat kunnen wijzen op burnoutverschijnselen:

  • Vermoeidheid of slecht slapen
  • Angstigheid of paniek
  • Heeft moeite met drukte en lawaai
  • Veelvuldig hoofdpijn
  • Spierpijn
  • Vaak ziekteverzuim
  • Hardkloppingen of pijn in de borststreek

Vermoed je een burnout?

Neem de Assesment tool af! Neem contact met me op voor meer informatie.

Neem contact op over de Burnout Assesment Tool

Een burnout oplopen of opmerken: wat dan?

Neem de bovenstaande klachten serieus. Merk je binnen een team medewerkers op met deze klachten, neem ze dan apart en zorg voor een goed vangnet. Als ik medewerkers met burnout klachten in een team tegenkom, is dat voor mij ook vaak een signaal om te kijken naar andere zaken die mogelijk mis gaan binnen het team. De klachten komen namelijk ergens vandaan. Alleen zo kunnen we de vicieuze cirkel doorbreken.

Wil je aan de slag?

Laten we dan snel afspreken om een plan van aanpak voor jouw zorgteam of instelling uit te werken. Bel mij op 06 83970475 of laat hier een berichtje achter.