Zorgen over mijn organisatie

Werken volgens het Kwaliteitskader, dat vergt aanpassingen in de complete organisatie. Van boven naar beneden en van links naar rechts. Om uiteindelijk de cliënt écht centraal te kunnen zetten, zal ook de organisatie voldoende ingericht en voorbereid moeten zijn op het nieuwe kader. En dat gaat niet altijd gemakkelijk heb ik gemerkt.

Signalering

Managen is met name herkennen en doorgronden van situaties. Je moet in de gaten hebben wat er aan hand is, het einddoel voor ogen houden en durven sturen op veranderingen en verbeteringen om het einddoel te kunnen bereiken. Reflecteren op het eigen presteren en handelen hoort daar ook bij. Bij het implementeren van het Kwaliteitskader in het verpleeghuis is dat niet anders. Ik help organisaties  door naar het complete plaatje te kijken. Want werken volgens het Kwaliteitskader geeft niet alleen uitdagingen op teamniveau, maar vraagt ook aanpassingen op organisatorisch niveau.

Aan de slag met Kwaliteitskader

In gesprek met bestuurders merk ik dat het goed implementeren van het Kwaliteitskader taaier is dan zij bij introductie van het nieuwe Kader hadden gedacht. Ondanks allerlei interventies is het voor medewerkers binnen de organisatie lastig om op een andere manier naar zorg, wonen en welzijn te kijken. Medewerkers lijken de ‘oude’ manier van werken maar moeilijk lost te kunnen laten.
Best bijzonder eigenlijk. Want het Kwaliteitskader biedt nu juist de ruimte om persoonsgerichte zorg tot de max te kunnen leveren.


We weten niet hoe we moeten veranderen, we vinden het kader moeilijk te interpreteren en weten niet hoe onze medewerkers er mee om zullen gaan. Ik ben juist overtuigd van de voordelen die werken volgens het principe ‘de cliënt centraal’ met zich meebrengt. De voordelen wegen voor de hele keten denk ik. Niet alleen de cliënt profiteert van de voordelen, maar ook de zorgmedewerker, jij als bestuurder, de families van de cliënten en ga zo maar door. Dat komt namelijk door het feit dat het Kwaliteitskader ervoor zorgt dat we dichter bij de essentie van onze job komen: het bieden van een veilige en prettige leefomgeving in de laatste fase van het leven van onze ouderen.

Ik begrijp dat de verandering in grote organisaties lastig te behappen is. Daarom bied ik ondersteuning bij de implementatie van en het werken met het Kwaliteitskader. De volgende topics komen hierbij aan bod:

  • Is mijn organisatie Kwaliteitskader-proof?
  • Het Kwaliteitskader en werkplezier
  • Wat houdt het Kader in en hoe borg ik dat hieraan wordt voldaan?

Is mijn organisatie Kwaliteitskader-proof?

Ik begrijp dat het lastig is een antwoord te geven op deze vraag. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag start ik met het maken van een analyse om zicht te krijgen hoe het staat met de inhoud van de zorg en de randvoorwaarden. Door deze analyse krijg je inzicht in waar een organisatie staat en waar verbetering mogelijk is.

 

Het Kwaliteitskader en werkplezier

Ik zeg het vaker en blijf het herhalen, implementatie van het Kwaliteitskader vraagt om een andere manier van denken over en kijken naar de zorg voor ouderen. Medewerkers moeten geholpen worden om met elkaar die verandering tot stand te brengen. Voor veel oudere medewerkers, die van jongs af aan in het vak zitten, is deze verandering van werkwijze groot en ingrijpend. Wanneer je de transformatie van zorg echt wilt borgen zul je aandacht moeten hebben voor de dilemma’s waar de medewerkers tegenaan lopen. Doe je dat niet dan is de kans groot dat het vanaf de zijlijn lijkt alsof er voldaan wordt aan het kader maar wanneer je inzoomt zal blijken dat er in de dagelijkse praktijk weinig verandert is.

 

Door mijn jarenlange ervaring in zorgteams te combineren met mijn kennis van het Kwaliteitskader kan ik organisaties ondersteunen bij het tot stand komen van die verandering. Door mijn manier van werken kan ik een brug slaan tussen zorgteams, staf en bestuurders.

Wat houdt het Kader in en hoe zorg ik dat mijn organisatie hieraan voldoet?

De kennis van het Kwaliteitskader en de interpretatie van wat er in staat is voor zorgteams lastig naar de praktijk te vertalen. Hoe pakken we de implementatie aan, wat zijn punten van aandacht, wanneer doen we de goede dingen? Allemaal vragen die opkomen wanneer je het kader echt in de vezels van de organisatie wilt krijgen. Ik kan je helpen om de antwoorden op deze vragen te vinden.

Hoe ga ik te werk?

  • Analyse door interviews en onderzoek
  • Bespreken van de analyse met alle stakeholders
  • Met elkaar komen tot gedragen en haalbare interventies
  • Maken van een plan van aanpak
  • Ondersteunen bij de uitvoering
  • Zorgen voor borging doormiddel van evaluatie

Meer weten?

Laten we dan snel afspreken om een plan van aanpak voor jouw zorgteam of instelling uit te werken. Bel mij op
06 83970475
of laat hier een berichtje achter.