Organisatie- en beleidsadvies

Het implementeren van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is een organisatie brede operatie. Daarom kijk ik er ook zo breed naar. Wanneer de kwaliteit van zorg te wensen overlaat wordt dat vaak aan het zorgteam toegeschreven, maar dat vind ik te kort door de bocht. Een gebrek aan kwaliteit van zorg kent vaak meerdere oorzaken die breder liggen dan alleen in de zorgteams. Ik vind het daarom belangrijk om eerst een goede analyse van de situatie te maken zodat we weten waar interventies nodig zijn om de kwaliteit van zorg weer op orde te krijgen.

Mijn screening van de organisatie


Met een analytische blik en scherpe voelsprieten voor problematiek duik ik de organisatie in. Ik weet altijd vrij snel de aandachtspunten boven water te krijgen. En daar baseer ik vervolgens mijn werkwijze op. Wat heeft de organisatie nodig om te presteren volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuis zorg. De thema’s waar ik onder andere naar kijk:

  • Visie en organisatie
  • Randvoorwaarden om te werken volgens Kwaliteitskader
  • Teamsamenstelling

Visie en organisatie

Om te werken volgens het Kwaliteitskader moeten de neuzen dezelfde kant op staan, door de hele organisatie. Het werken volgens het principe de ‘cliënt centraal’ is namelijk meer een mindset dan een werkwijze. Keuzes in de dagelijkse werkzaamheden worden wezenlijk anders met die gedachtegang. Daarom is het zo belangrijk dat in de vezels van de organisatie het gedachtengoed van het Kwaliteitskader ingebakken zit. Wordt het beleid dus gemaakt vanuit die visie? Worden mensen gecoacht en gemanaged vanuit die visie? Allemaal vraagstukken die ik onder de loep leg, bekijk en er mijn gevraagde en ongevraagde kijk op geef.

 

Randvoorwaarden om te werken volgens Kwaliteitskader

Als je echt met het Kwaliteitskader aan de slag wilt gaan, betekent dat ook dat je zaken anders aan gaat pakken dan je gewend was. Dat betekent dan weer dat eerst de randvoorwaarden goed moeten zijn voor teams kunnen werken volgens het Kader. Praktische zaken moeten goed geregeld zijn.

  • Het rooster en de bezetting: mensen met de juiste kwaliteiten moeten op de juiste plek en tijd ingezet worden
  • Is er voldoende gedaan om veilig te kunnen werken?

Teamsamenstelling

Om te werken volgens het Kwaliteitskader is het belangrijk om te zorgen voor een goede samenstelling van het zorgteam. Om een zo goed mogelijke invulling aan het principe de ‘cliënt centraal’ te geven, is het belangrijk dat iedere medewerker dat doet waar hij of zij het best voor is opgeleid. Dat vraagt om met een andere bril te kijken dan dat we gewend waren, heb ik de laatste tijd ondervonden. Ik ondersteun bij het samenstellen van een evenwichtig team en kijk mee hoe het rooster het best ingevuld en rondgemaakt kan worden. Medewerkers de taken laten doen die binnen hun functie en verantwoordelijkheid liggen en die recht doen aan hun persoonlijke kwaliteiten: dat helpt om de werkdruk en werkstress te verminderen én verhoogt het werkplezier.

Meer weten?

Laten we dan snel afspreken om een plan van aanpak voor jouw zorgteam of instelling uit te werken. Bel mij op
06 83970475
of laat hier een berichtje achter.