Stress bij zorgmedewerkers

Zorg-mensen kunnen goed zorgen. Voor anderen. Voor zichzelf zorgen vinden deze mensen vaak een lastig verhaal. In een steeds veranderende wereld waarin andere  vaardigheden gevraagd worden dan de verpleegtechnische vaardigheden die in de opleiding geleerd worden kan het lastig zijn om overeind te blijven. Bijvorobeeld wanneer de leidinggevende verdwenen is omdat de organisatie zelfsturend of zelforganiserend is geworden. Wanneer er door de krapte op de arbeidsmarkt ineens andere dingen van je gevraagd worden. Wanneer je naast de zorg voor jezelf en je cliënten ook nog verantwoordelijk bent voor de zorg aan je kinderen, je ouders of kleinkinderen. Wanneer je dan alle ballen in de lucht wilt houden kan de stress zomaar ineens de oren uit schieten. 

Stress heeft een functie. Het zorgt ervoor dat we kunnen presteren. Maar wanneer we te lang onder stress staan gaat het mis. Dan kom je als het ware in een overlevingsstand. Mentaal en fysiek lukt het niet meer om op te laden. 

Kenmerken van medewerkers die langdurig onder stress staan zijn:

 • Fysieke klachten als:
  • Slecht slapen
  • Vermoeidheid
  • Snel geïrriteerd 
  • Niet meer in contact met hun omgeving
  • Hoofdpijn 
  • Darmklachten

Juist wanneer je langdurig onder stress moet werken is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. En dat is nu juist voor zorgmedewerkers een lastig iets. Zij vinden dit al lastig wanneer alles van een leien dakje loopt. Laat staan dat het lukt wanneer ze in een stressvolle situatie zijn. 

Veel gebruikte zinnen van medewerkers die last hebben stress klachten:

 • Ik ben zo moe, maar gelukkig heb ik over 10 dagen vakantie dan kan ik bijslapen
 • Als ik het niet doe, wie doet het dan?
 • Mijn collega’s begrijpen me niet. Het lijkt wel of ik de enige ben die snapt wat er gedaan
 • moet worden. 
 • Wanneer ik denk aan een andere werkplek, word ik er verdrietig van want dan denk ik: “het gras is ergens anders echt niet groener”.
 • Ik ben veel te streng voor mezelf
 • Ik zorg veel liever voor anderen dan voor mezelf
 • Voor anderen zorgen kan ik beter dan voor mezelf
 • Het maakt mij niet uit, kijk maar wat voor jouw goed uitkomt
 • Ik weet best dat ik niet steeds “ja” moet zeggen. Maar als ik het niet doe, wie doet het
 • dan?
 • Doordat ik de stress wegstopte en voor andere mensen ging zorgen, liep ik mijzelf voorbij
 • zowel in het werk als privé

Gevolg is dat de stress oploopt, er dingen in het werk misgaan, er conflicten op het werk en privé komen, de medewerker aan zichzelf gaat twijfelen en emotioneel labiel wordt. Voor je het weet zit zo’n medewerker in een vicieuze cirkel en is de kans op uitval groot. 

Hoe ga je met stress onder medewerkers om?

 • Door medewerkers te leren luisteren naar de fysieke signalen die veroorzaakt worden door langdurige stress. 
 • Door ze te leren hoe ze er zelf voor kunnen zorgen overeind te blijven, ook wanneer ze in een periode van langdurige zitten. 
 • Door als organisatie stress en de klachten die daarbij horen bespreekbaar te maken. Door  op tijd (dus ruim voordat een medewerker uitvalt) actief hulp aan te bieden wanneer duidelijk wordt dat een medewerker onder stressklachten gebukt gaat. 

Whitepaper: 7 Tips om veerkrachtig te werken

Met deze 7 tips ben je instaat om leiding te geven aan de moeilijkste persoon op aarde: jezelf!