Coaching van zorgteams

Als een zorgteam vastloopt of in de problemen zit, word ik vaak door een bestuurslid of directielid aangesteld als coach om het team weer aan de praat te krijgen en de samenwerking te verbeteren. Het vastlopen van een team kan meerdere oorzaken hebben en is vaak een combinatie van problemen. Meer hierover lees je op de pagina's Zorgen over Zorgteams. Een van de eerste dingen die ik doe als ik zo'n team binnenkom is observeren. Ik kijk veel en praat veel met de medewerkers in het team om zo mijn diagnose te stellen. Als ik de problemen boven water heb en ik oorzaken kan aanwijzen, kan ik namelijk een plan maken om het op te lossen. Daarom is het coachen van zorgteams voor mij altijd maatwerk. Een aantal onderwerpen die ik behandel tijdens mijn coachingstrajecten:

Samenwerken

Het klinkt voor de hand liggend, maar samenwerken is essentieel in een team. Vaak loopt het hier ook op stuk. Ik behandel bijvoorbeeld de taakverdeling en kijk samen met het team of iedereen zich aan die taakverdeling houdt. Soms hou ik ook de taakverdeling zelf tegen het licht: is die wel logisch en benutten we zo alle kwaliteiten en manuren die wie in het team hebben optimaal. 

 

Oplossingsgericht werken

De meeste zorgteams werken tegenwoordig zelfsturend. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de inregeling van de diensten, het verdelen van het werk en het uiteindelijk verlenen van de zorg. 

Dit betekent ook dat men oplossingsgericht moet kunnen werken: Er doet zich een uitdaging of probleem voor en dat moet opgelost worden. Het is dan de kunst om de focus te houden op het oplossen van het probleem en niet te focussen op de onmogelijkheid van het probleem!

 

Besluiten nemen

Nog zo een die nauw samen hangt met het zelfsturend werken van zorgteams. Veel teams en medewerkers zijn nog niet gewend aan het zelf nemen van besluiten, het verantwoorden van die besluiten en het inzien van de gevolgen van een besluit. Het nemen van besluiten is het afwegen van de opties, kijken naar de mogelijkheden die je hebt en daar de beste keuzes in maken. Ik help teams en medewerkers dit proces in te zien. 

 

Verantwoordelijkheid nemen

Met zelfstandigheid komt ook verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheden moeten binnen een team, waar iedereen gelijkwaardig is, genomen en gedragen worden. Een nieuwe gewaarwording voor veel teams. Hoe ga je met de druk om en hoe stel je ook grenzen aan je verantwoordelijkheden?

 

Processen op orde 

Als teams zelfstandig te werk gaan, betekent dit ook dat er werkzaamheden bij komen die misschien niet direct met de daadwerkelijke zorgverlening te maken hebben. Je kunt dan denken aan het invullen van het roosteren en het bijhouden van het werkschema. Als deze processen niet op orde zijn; de verkeerde personen zijn hier bijvoorbeeld verantwoordelijk voor, dan nemen ze veel tijd en negatieve energie in beslag. We nemen ze dus tijdens de coaching altijd onder de loep. 

Wil je aan de slag?

Laten we dan snel afspreken om een plan van aanpak voor jouw zorgteam of instelling uit te werken. Bel mij op 06 83970475 of laat hier een berichtje achter.