Een hoog ziekteverzuim in zorgteams

De druk staat vol op de ketel, er is een hoop werk te verzetten, maar er zijn steeds minder handjes om ze uit te voeren. Werknemers vallen weg en de verzuimcijfers binnen het team zijn skyhigh. Een probleem op zich, maar ook een gevolg van pijn ergens anders. Door te lang aan te modderen met een hoog verzuimgetal loop je risico om het te laten escaleren. Werknemers die er nog wel zijn komen onder nog hogere druk en lopen dus ook risico om uit te vallen. Hoe ga je om met een hoog ziekteverzuim en hoe krijg je de boel weer op de rit? Een aantal stappen:

Signaleren

Allereest is het belangrijk dat je zorgt dat je problemen bijtijds signaleert, maar goed: waarschijnlijk ben je op deze pagina terecht gekomen omdat het al te laat is en het ziekteverzuim de pan is uitgerezen. Het is belangrijk om in het vervolg de cijfers goed in de gaten te houden. Is er in de afgelopen maand en hoger ziekteverzuim binnen een team geweest en is daar niet direct een aanwijsbare reden voor? Zoek dan door en ga stop niet voor je weet hoe het komt. Het is belangrijk om te monitoren en inzicht in de cijfers te hebben. Want, zo los je niet alleen het probleem, maar heb je ook inzicht in het voorkomen ervan!

De boel weer op de rit krijgen

Je zal wat moeten doen, de formatie moet weer op orde komen. Dit verlicht ook het snelst de pijn en de druk op het team. Met het team kijk ik wat er nodig is om het rooster weer rond te maken en de medewerkers die thuis zitten zo snel mogelijk weer te laten reintegreren. 

Maar goed, daarna begint het pas. Want waar komt het ziekteverzuim vandaan? Waar liggen de pijnpunten en wat hebben we nodig om het beter te gaan doen. Vaak is het ziekteverzuim wel dé indicator om andere problemen bloot te leggen. Het is namelijk ook een heel abstract gegeven, we hebben een probleem: mensen zijn ziek en we krijgen het rooster niet rond. 

Voorkomen van nieuwe grote uitval

Als je eenmaal een situatie met een groot uitval mee hebt gemaakt, wil je het niet nog eens meemaken. Dat is zo op de werkvloer binnen het team, maar ook aan de kant van de bestuurder of leidinggevende. Het is een ingrijpende situatie, want de zorg moet gewoon wel doorgaan. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. Eigenlijk is er dus geen ruimte voor een hoog ziekteverzuimcijfer. Het is voor een team ook heel ingrijpend. De sfeer wordt heel nijpend en mensen gaan elkaar verwijten maken. Een situatie die moeilijk te repareren is. Vaak komt de formatie ook niet gemakkelijk meer op orde met hulp van andere teams. Het geinfecteerde team staat namelijk te boek als 'Probleemteam' en vindt dus moeilijk bijval. 

 

De toekomst

We hebben dus van de situatie en onze problemen aangepakt. In de toekomst is het belangrijk om:

  1. Bijtijds te signaleren van een verandering in het ziekteverzuim
  2. Direct te anticiperen en de oorzaak boven water te krijgen
  3. Het gedrag van het team veranderen en de problemen oplossen 

Wil je aan de slag?

Laten we dan snel afspreken om een plan van aanpak voor jouw zorgteam of instelling uit te werken. Bel mij op 06 83970475 of laat hier een berichtje achter.