Aandacht voor zorgpersoneel

 

Uiteindelijk is een verandertraject, waar het nieuwe Kwaliteitskader zorgteams in meesleurt, een hele onderneming. Dit betekent soms voor individuele medewerkers problemen zoals stress, spanning of zelfs verzuim. Het veranderen van een werkwijze is niet voor iedereen even makkelijk. Het werken volgens het nieuwe Kwaliteitskader vraagt van medewerkers dat zij op een andere manier gaan kijken naar hun vak, en dat kan knap lastig zijn.

Daarom heb ik naast aandacht voor het team óók aandacht voor de individuele medewerker door hen te vragen: Wat heb jij nodig om het te laten werken?

De cliënt centraal, maar ook: de zorgmedewerker centraal

Om te kunnen functioneren in je rol van zorgprofessional moet je jezelf serieus nemen maar ook serieus genomen worden. In het werken met het nieuwe Kwaliteitskader is daar ruimte voor. Toch vinden veel verzorgende het lastig om deze ruimte optimaal te gebruiken. Individuele medewerkers help ik om met deze ruimte op een professionele manier om te gaan en te groeien in het nieuwe Kader. Dat doe ik in eerste instantie door te vragen: Wat zegt dit Kader? Wat wordt er van jou verwacht? Wat is de visie op persoonsgerichte zorg van de organisatie en van jouwzelf? Vervolgens help ik de medewerker om zijn of haar rol te pakken en te werken volgens de normen en binnen de kaders. Samen nemen we de volgende zaken onder de loep:

 

  • Wat is je plek in het team?
  • Is je kennis en kunde op orde?
  • Persoonlijk leiderschap, wat betekent dit voor jou?

Wat is je plek in het team?

Om te kunnen floreren als zorgteam en als individu is het belangrijk om jezelf goed te kennen en te herkennen waar je kwaliteiten liggen. Je kwaliteiten bepalen namelijk welke rol in het team met de daarbij bhorende verantwoordelijkheden het best bij jou passen. Wanneer je kunt doen wat je het liefste doet kun je namelijk van optimale waarde zijn voor de cliënt, je team en je collega’s. Door het gesprek aan te gaan, leer ik je kennen en help ik je te ontdekken waar je staat. Dit zijn soms voor medewerkers confronterende gesprekken, maar die ga ik niet uit de weg. Ik zeg altijd: “Om verder te komen moet dat varken op tafel”.

 

Is je kennis en kunde op orde?

Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is een ambitieus Kader. Het vraagt een andere manier van kijken van zorgprofessionals en ook een andere inzet van kwaliteiten. Het is dus belangrijk dat onze professionals de juiste tools in de gereedschapskist hebben om te kunnen werken volgens het Kwaliteitskader. Door het gesprek met individuele medewerkers aan te gaan, leer ik snel kennen waar nog een leerbehoefte ligt. Met mijn ervaring van de afgelopen jaren weet ik welke training, cursus of opleiding goed aansluit op het Kwaliteitskader en kan ik adviseren over het ontwikkelplan.

Persoonlijk leiderschap

Naast je professionele kwaliteiten, je tools, is het in de huidige verpleeghuiszorg-wereld en zeker binnen het nieuwe Kwaliteitskader belangrijk om persoonlijk leiderschap te stimuleren en te ontwikkelen. Met name sinds veel zorgteams zelfsturend of zelforganiserend zijn geworden, zijn professionals meer op eigen benen komen te staan. De huidige tijd en manier van werken vragen om andere vaardigheden dan enkele decennia terug. Bij deze vaardigheden moet je denken aan:

  • Kritisch, creatief en probleemoplossend denken
  • Open en helder communiceren
  • Samenwerken
  • Reflecterend vermogen

 

Wanneer jij je persoonlijk leiderschap ontwikkelt vertrouw je in je eigen kunnen, durf je eerlijk te zeggen wat je vindt, neem je verantwoordelijkheid voor die dingen waar jij verantwoordelijk voor bent en ben je in staat bent om samen te werken. Persoonlijk leiderschap ontwikkelen is het proces van het voor ogen houden van je eigen én de organisatie visie en waarden en je aanpassen wanneer dat nodig is zonder daarbij langdurig stress te ervaren.

 

Ik kan medewerkers helpen bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap.

Wil je aan de slag?

Laten we dan snel afspreken om een plan van aanpak voor jouw zorgteam of instelling uit te werken. Bel mij op 06 83970475 of laat hier een berichtje achter.