Zorgen over zorgteams

We dragen bij aan de leefbaarheid van de mensen die we onze zorg aanbieden, dat is waar we in de zorg voor staan en voor gaan. Mensen met een (verschillende) zorgbehoefte zo onbezorgd mogelijk het leven te laten leven. Daar staan we voor op en gaan we voor naar het werk. Soms lukt het minder goed om de zorg te leveren die we zouden willen leveren.

Doordat we tegenwoordig werken met zelfsturende zorgteams, moeten we de problemen die deze teams uit balans brengen ook op dat level aan pakken. Het gaat erom dat de organisatie waarbinnen deze teams functioneren (en dus jij als bestuurder) de problematiek kan constateren, kan onderkennen en een aanpak durft in te zetten die ons allemaal verder helpt: de zorgmedewerker, de zorgorganisatie en dus uiteindelijk de zorgbehoevende!

Een zorgteam functioneert niet

Het komt voor dat een team niet de zorg kan bieden die ze zou willen bieden. In dit geval is het zaak om, het liefst zo snel mogelijk, het niet optimaal functioneren van het team te signaleren en de problemen aan te pakken. Vaak hebben problemen binnen een team met elkaar te maken en kan het ene probleem een katalysator zijn voor een nieuw probleem.
Ook niet zelden ontstaat er een vicieuze cirkel die maar moeilijk te doorbreken. We blijven namelijk doorgaan op de manier zoals we dat al tijden volhouden en kunnen, durven of willen de onderliggende problemen niet onder ogen zien. Ik zeg dan altijd: dat varken moet onder tafel vandaan

Welke onderliggende problemen kunnen er zijn?

Grof genomen zie ik dat problemen in zorgteams op drie grote pijlers rusten, die elkaar allemaal beïnvloeden. Het is een soort vicieuze cirkel waaruit de zelfsturende teams moeilijk loskomen. Problemen vanuit het individu, spelen door in het team en problemen in het team zorgen vaak voor frictie op individuele vlakken. Daarom is het ook zo belangrijk om mij in zo’n team te laten duiken, de kern van de problematiek op tafel te krijgen en de boel weer op de rit te krijgen. Deze problemen lossen zich namelijk niet vanzelf op.

Ik kijk vanuit drie verschillende invalshoeken naar de problemen:
• Een zorgteam functioneert niet
• Persoonlijke problemen bij teamleden
• Hoog ziekteverzuim binnen zorgteam

Waarom is het belangrijk om deze problemen van elkaar te kunnen scheiden? Nou, ik weet dat deze verschillende invalshoeken van het kijken naar de problematiek ook hun eigen onderliggende oorzaken kennen. Ze beïnvloeden elkaar en vaak is er binnen een team meer dan één probleem en oorzaak aan te wijzen. Maar, ik zie toch vaak dat één van de invalshoeken de boventoon voert. Jij, als bestuurder van de zorgorganisatie, zult ook signalen krijgen of herkennen die samenhangen met één van de bovenstaande problemen.

Een zorgteam functioneert niet

Organisatorisch is dit team niet op orde. Zelfsturende teams bieden vele voordelen, maar in dit geval werkt het zelfsturende aspect vaak tegen. Het wordt namelijk lastig om op het eigen beleid te reflecteren en de knuppel in het hoenderhok te gooien. Ook kan het zijn dat er in de communicatie met andere afdelingen vastlopers zijn. Op de pagina’s Een team zorgteam functioneert niet lees je meer over de problematiek en hoe dit als bestuurder te signaleren.

Lees verder

Persoonlijke problemen bij teamleden

Zorg verlenen is bij uitstek mensenwerk. Aan de handjes aan het bed zit een kop vast en daar kan het een en ander misgaan. Als er een disbalans instaat tussen het professionele leven (werk) en de privé situatie kan dit problemen opleveren binnen het team. Het onder ogen zien kan confronterend worden, maar het moét. Ik ga deze gesprekken niet uit de weg en merk dat ik de medewerker uiteindelijk opgelucht (‘het is er eindelijk uit’) achterlaat. We kunnen allemaal verder, de medewerker, het team en de zorgorganisatie. Persoonlijke problemen hebben we zeer serieus te nemen: op de pagina’s Persoonlijke problemen bij teamleden valt meer te lezen over de problematiek en hoe die zich verhoudt binnen een niet functionerend team. Ook is er white paper te vinden om als werknemer aan de slag te gaan met het thema Veerkracht.

Lees verder

Een hoog ziekteverzuim in zorgteams

De druk staat vol op de ketel, er is een hoop werk te verzetten, maar er zijn steeds minder handjes om ze uit te voeren. Werknemers vallen weg en de verzuimcijfers binnen het team zijn skyhigh. Een probleem op zich, maar ook een gevolg van pijn ergens anders. Door te lang aan te modderen met een hoog verzuimgetal loop je risico om het te laten escaleren. Werknemers die er nog wel zijn komen onder nog hogere druk en lopen dus ook risico om uit te vallen. Op de pagina 'Een hoog ziekteverzuim in zorgteams' vind je meer informatie over verzuim en waar dat vandaan kan komen.

Lees verder

De boel weer op de rit krijgen en de cirkel doorbreken

Ik duik graag dat team in om de boel weer aan de gang te krijgen. Op verschillende manieren pak ik dit aan. Diverse methodieken helpen mij om de oorzaak van het ontsporen van het team boven water te krijgen en ik gebruik vervolgens verschillende tactieken en werkwijzen om de medewerkers weer gelukkig aan het werk te krijgen en het team weer te laten draaien. Net als de hoek waaruit de problematiek komt, draai ik ook aan verschillende knoppen tegelijk om te komen waar we met elkaar willen zijn. Uiteindelijk is mijn werk dankbaar. De organisatie krijgt er een zorgeloos functionerend team voor terug, de medewerkers in het team komen met plezier naar het werk én gaan tevreden weer naar huis. En last but not least en waar het allemaal draait: uiteindelijk kunnen we de cliënt of patiënt betere zorg verlenen!

Wil je aan de slag?

Laten we dan snel afspreken om een plan van aanpak voor jouw zorgteam of instelling uit te werken. Bel mij op 06 83970475 of laat hier een berichtje achter.