Werkt mijn zorgteam volgens het kwaliteitskader?

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg werd in 2017 vastgesteld. Dit kwaliteitskader moet een bijdrage leveren aan de noodzakelijke omslag om een beweging in gang te zetten naar verbetering van de verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitskader wordt gereguleerd door het Zorginstituut Nederland van de Rijksoverheid. Om de werkvloer ondersteuning rondom het kader te geven is het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en Trots op elke locatie’ in het leven geroepen.

De zorg wordt geleverd door trotse, gedreven, hardwerkende medewerkers. Met elkaar leveren zij 24 uur per dag 7 dagen in de week zorg aan kwetsbare ouderen.

De cliënt als mens is het vertrek punt. Iedere bewoner moet in staat gesteld worden om zelf de regie te hebben over zijn of haar leven in het verpleeghuis.

Iedereen die wel eens voor langere tijd in een verpleeghuis heeft gebivakkeerd, als bewoner, zorgverlener, manager of misschien wel familielid van een bewoner, weet dat het -voorheen- toch vaak net iets anders werkte.

Uitdagingen om volgens het nieuwe kwaliteitskader te opereren

Zorgteams staan voor de uitdaging om volgens dit nieuwe kwaliteitskader hun werk te doen. De oude gewoontes, methodes, maar met name denkwijze zit er nog in. Handelingen die dagelijks plaatsvinden moet op een andere manier, vanuit een andere visie aangevlogen worden.

Praktijkvoorbeeld

Even terug naar begin 1986. In dat jaar startte ik met de opleiding tot leerling ziekenverzorgende. De dag dat ik voor het eerst in mijn uniform op de fiets stapte om me te melden bij het verpleeghuis kan ik me nog goed herinneren. Trots was ik. Trots dat ik in de zorg mocht gaan werken. De eerste afdeling waar ik geplaatst werd was een PG afdeling. Bewoners lagen met 4 personen op 1 kamer. Op de afdeling was een huiskamer waar de mensen het grootste deel van de dag door brachten. Het ontbijt en de avondboterham werden in de afdelingskeuken gesmeerd. Daar smeerden we met twee of drie collega’s voor 30 bewoners brood. Op het aanrecht stond een grote grijze bak met daarin kaarten waarop stond wat iedereen op zijn of haar brood wilde. Wanneer het tijd was om te eten werd een kar de huiskamer ingereden, de bewoners aan de tafel gezet en de borden met gesmeerde boterhammen uitgedeeld.

In de loop van de jaren is er (gelukkig) veel veranderd in het verpleeghuis. 4 persoonskamers zijn vervangen voor eigen appartementen met ruimte voor persoonlijke spullen. In de huiskamers is plaats gemaakt voor een keuken waar samen met de bewoners gekookt en gebakken wordt. Op alle mogelijke manieren wordt eraan gewerkt om te zorgen dat de bewoner zich thuis voelt.

Waarom dit voorbeeld? Ik gebruik dit voorbeeld vaak in teams om te laten zien dat het niet eenvoudig is om met elkaar een eenduidige visie op zorg te hebben en daarnaar te handelen. Wanneer je, net als ik, eind vorige eeuw opgeleid bent heb je heel andere dingen geleerd die ertoe doen en die goed zijn voor de bewoner dan wanneer je nu in opleiding bent. Toch moet je met elkaar zorgen voor kwaliteit van zorg.

En dat lukt lang niet altijd. Er zijn teams waar het niet lukt om:

 • Samen te leren en te verbeteren.  
 • Invulling te geven aan de persoongerichte zorg anno nu.
 • Wonen en welzijn zo in te richten dat de bewoner gemotiveerd wordt om nog zoveel mogelijk zelf te doen en te beslissen.
 • Om te leren van incidenten en bewust te zijn van risico’s .
 • Methodisch te werken om op een dynamische, lerende manier zorg te dragen voor optimale zorg.

De transitie naar het nieuwe kader kan lastig zijn

Voor veel teams is dit echt lastig. Ik merk dat zij worstelen met de transitie naar het werken volgens het nieuwe kader. Het is ook niet simpel om wanneer je wilt zorgen voor mensen die mensen zoveel mogelijk zelf te laten doen, risico’s te durven nemen enkel en alleen omdat dit de bewoner ten goede komt.

Medewerkers willen wel anders, maar wanneer de werkdruk hoog is en de werkstress door de gangen giert is het een natuurlijk gegeven dat je teruggrijpt naar dat wat je kent en waar je je veilig bij voelt. Het lijkt of een team niet wil, veel vaker komt het omdat ze niet kunnen. En dat is een groot verschil.

Waar knelt het bij zorgteams in nood

Het gaat dus nog niet altijd goed. En eerlijk gezegd, dat snap ik. Teams in nood hebben hulp nodig om het Kwaliteitskader beter te leren begrijpen, te implementeren en te gebruiken!
En dat begint bij het inzien van de knelpunten, die je misschien zelf ook al bij je teams hebt gesignaleerd:

 • Medewerkers (op alle niveaus mogelijk) zijn te weinig bekend met het kwaliteitskader.
 • Teams weten onvoldoende wat er van ze verwacht wordt.
 • Het Kwaliteitskader wordt onvoldoende toegepast -> oude gewoontes worden niet losgelaten.
 • De organisatie is niet ingericht op het nieuwe kwaliteitskader.
 • ‘Bewoners eigen regie laten houden’, wat betekent dat nou eigenlijk?
 • Men reflecteert aan eigen normen en waarden in plaats van aan het kader.
 • De faciliteiten sluiten niet aan bij het nieuwe kader.

En die problemen zijn lastig. Want ze zorgen ervoor dat we verder wegblijven van ons doel: “De bewoner eigen regie over zijn of haar leven in het verpleeghuis geven”.


Die problemen kunnen soms nare gevolgen met zich meebrengen. Bewoners voelen zich onbegrepen, er komen klachten binnen, er zijn steeds meer incidenten, tot een tik op de vingers van de inspectie aan toe.

"Zorgteams en organisaties zien vaak niet in dat het nieuwe kwaliteitskader niet alleen de zorg beter maakt maar ook het werken in de ouderenzorg leuker en uitdagender.
Dat wordt dus omdenken!"

En dat is dan ook de uitdaging waar we voor staan. Hoe zorgen we ervoor dat de eisen vanuit het kader bekend worden bij de teams? Hoe helpen we de teams om te werken volgens die eisen? Hoe krijgen we iedere medewerker binnen de organisatie intrinsiek gemotiveerd om te werken volgens het nieuwe kader? Hoe zorgen we er met zijn allen voor dat de bewoner echt in regie is? Dat de kwaliteit van zorg steeds een stukje beter wordt?

Nou, dat gaat denk ik onder andere door inzichtelijk te maken wat het een team oplevert, door uitleg te geven en door samen met hen een plan te maken om samen aan de kwaliteit van zorg te blijven werken.

 

Wat levert het ‘nieuwe denken en werken’ op?

 • De kwaliteit van leven gaat omhoog bij de bewoners: mensen bepalen zelf hoe ze leven in een verpleeghuis.
 • Specialistische zorg die mensen nodig hebben, wordt kwalitatiever.
 • De druk op de zorgmedewerker wordt minder doordat taken en rollen helder en goed verdeeld zijn en iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.
 • Het werkplezier gaat omhoog.

Omdat ik veel zorgteams zie en boven op het kwaliteitskader zit, kan ik je helpen:

Ik zie veel organisaties worstelen met de kwaliteit. Ik kan dat goed begrijpen. Het is ook lastig. Wat is kwaliteit? Wanneer doe je het goed? Hoe meet je dat? Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit steeds een stukje beter wordt? Doordat ik begrijp hoe teamprocessen werken, verbeter en verandertrajecten heb begeleid en het kwaliteitskader ken en herken, kan ik jouw zorgteam helpen.

Weten hoe ik dat aanpak? Kijk op de pagina: Oplossingen: Verbetertraject kwaliteitskader.

Wil je aan de slag?

Laten we dan snel afspreken om een plan van aanpak voor jouw zorgteam of instelling uit te werken. Bel mij op 06 83970475 of laat hier een berichtje achter.