Meer tijd een aandacht voor de bewoners: hoe dan?

Kwaliteitsverpleegkundige, een hype of een blijvertje?

“Een nieuwe collega! Wat leuk! Maar kwaliteitsverpleegkundige? Wat doet die dan?.” Komt bekend voor wellicht, hé? De functie kwaliteitsverpleegkundige zien we steeds vaker toegevoegd worden aan onze zorgteams. Een functie die eraan bij moet dragen om nog beter aan het Kwaliteitskader te kunnen voldoen. Maar zo’n nieuwe functie in de organisatie en het team implementeren gaat niet zonder slag of stoot heb ik gemerkt. Op beleidsniveau maar ook gewoon in de samenwerking binnen het team is het zoeken en aanpassen geblazen. En daar schrijf ik nu mijn hoofd maar eens even over leeg:

Beleidsprobleem: Wel willen aanstellen, maar nog niet willen faciliteren

Vaak zie ik dat ik mensen wel de functie hebben van kwaliteitsverpleegkundige, maar niet uit de zorg zijn genomen. Ze worden nog gewoon ingeroosterd en moeten diensten draaien. Dan is het risico groot dat de zorg het wint. Terwijl de inhoudt van de functie vele malen groter is dan vaak aan uren begroot wordt. In een ideale situatie maak je voor de functie van kwaliteitsverpleegkundige FTE’s vrij en ga je dus niet met FTE’s schuiven, want de kans dat de functie dan goed ingevuld wordt is klein. Een kwaliteitsverpleegkundige moet tijd hebben om vanuit een helicopterview te kunnen kijken wat er gebeurt en wat er nodig is en dat lukt alleen als je uit de dagelijkse zorg bent.

En dat is dus echt een beleidsdingetje. Niet alleen in de zorg of binnen zorgteams, maar ook daarbuiten zien we vaker dat organisaties het niet aan durven om een nieuwe functie binnen in de organisatie direct goed in te richten. De functie wordt ondergebracht bij een andere bestaande functie of een medewerker krijgt hem erbij, zonder dat daar extra tijd voor vrij wordt gemaakt binnen de bestaande werkzaamheden van die persoon. En het gekke is: als er dan na een tijdje wordt geëvalueerd, wordt het niet halen van het gewenste resultaat niet gekoppeld aan het niet goed inrichten van de functie. Vreemd toch?

Of toch niet? We kunnen de potentie van een nieuwe functie (zoals die van een kwaliteitsverpleegkundige) vaak wel zien, maar toch moet hij zich eerst bewijzen. We willen altijd weten, What’s in it for me?

Dat hoort ook bij de taak van managers, beleidsmakers en bestuurders, zij moeten het kunnen verantwoorden. Maar het direct goed aanpakken van de investering in tijd en ook geld, draagt bij aan het uiteindelijke slagen van de investering. Terwijl het gewoon droppen van een nieuwe functie zonder goede implementatie en middelen de kans groot maakt dat het gewenste resultaat niet gehaald wordt.

Nieuwe rol: de kwaliteitsverpleegkundige en er mee samenwerken

Als dan toch uiteindelijk de kogel door de kerk is en er een kwaliteitsverpleegkundige in het team wordt aangesteld, zie ik deze verpleegkunige en teams voor de uitdaging staan om goed met elkaar samen te werken!

Er zijn natuurlijk meerdere ondersteunende zorgfuncties die de zorgmedewerkers helpen in bij hun dagelijkse bezigheden. Onder andere de teamcoach en nu dus ook de kwaliteitsverpleegkundige. Maar hoe zorg je ervoor dat het voor het team helder is bij wie ze waarvoor moeten zijn?  Dat wil, zeker in het begin, nog weleens voor verwarring bij de teams maar ook bij de teamcoach en de kwaliteitsverpleegkundige zorgen.

Eigenlijk is het heel simpel:

De kwaliteitsverpleegkundige is meestal verantwoordelijk voor:

  • Het waarborgen van het volgen van protocollen binnen het team
  • De kwaliteit van de verleende zorg bevorderen en waarborgen
  • Ondersteunen en coachen  op het gebied van de zorg

Met vragen over specifiek zorg gerelateerde issues gaan teams dus naar de kwaliteitsverpleegkundige. Hij of zij kent de ins en outs van het Kwaliteitskader als geen ander en weet ook te helpen, sturen en ondersteunen om aan het Kader te voldoen en dus het uiteindelijke doel te bereiken: Meer persoonsgerichte zorg voor bewoners!

"Maar wat vind jij? Is de kwaliteitsverpleegkundige een hype of een blijvertje?"

De kwaliteitsverpleegkundige: ik zeg doen

Zelf ben ik echt overtuigd van de toegevoegde waarde van de kwaliteitsverpleegkundige. Het helpt het team om te focussen op waar zij voor zijn aangenomen, persoonsgerichte zorg leveren. Met het vertrouwen dat zij met elkaar de kwaliteit op orde hebben en tijdig een seintje krijgen wanneer die kwaliteit minder dreigt te worden.

Meer weten?

Laten we dan snel afspreken om een plan van aanpak voor jouw zorgteam of instelling uit te werken. Bel mij op
06 83970475
of laat hier een berichtje achter.