Een hoge werkdruk

Waar komt een te hoge werkdruk vandaan?

Een te hoge werkdruk is vaak het gevolg van andere, onderliggende problemen binnen de organisatie of het team. Een te hoge werkdruk op de zorgmedewerkers zorgt ervoor dat zij uiteindelijk zorg van mindere kwaliteit kunnen leveren. Ze zullen immers minder secuur te werk kunnen gaan, omdat er minder tijd is om de handelingen rondom het verlenen van de zorg uit te voeren. Daarnaast levert een hoge werkdruk vaak direct persoonlijke problemen voor de werknemer op. En als de persoon niet in evenwicht is, levert dit ook direct weer problemen op voor het team waarin hij of zij werkt. Weer een vicieuze cirkel dus.

Constateren we een te hoge werkdruk binnen een zorgteam, kijken we al gauw naar de formatie en wordt er vaak gewezen naar een tekort aan FTE binnen het team. Niet altijd is dat uiteindelijk de daadwerkelijke oorzaak en veel vaker is het simpelweg toevoegen van extra medewerkers aan het team of extra uren (als dit al mogelijk is; vaker niet dan wel) niet de oplossing voor het probleem. Veel vaker zie ik een combinatie van oorzaken die een hoge werkdruk opleveren.

Vaak ontstaat een te hoge werkdruk dus door een combinatie van factoren. Het inefficiënt uitvoeren van werkprocessen kan er daar één van zijn. Zodra werkprocessen niet kloppen, leidt dat tot inefficiënt werken. Dat kan er weer voor zorgen dat andere werkzaafmheden minder gemakkelijk uitgevoerd worden of er simpelweg te weinig tijd voor overblijft. De druk neemt daardoor alleen maar toe, op alle werkzaamheden en ook op de andere teamleden.

Waarom een te hoge werkdruk kan leiden tot andere problemen

Natuurlijk heeft een hoge werkdruk invloed op andere zaken binnen het team. Neemt de werkdruk toe, dan kan dat voor de volgende problemen binnen het team zorgen:

  • Werkprocessen worden niet uitgevoerd zoals ze zouden moeten worden uitgevoerd
  • De kwaliteit van de zorg verminderd
  • Medewerkers gaan persoonlijke problemen krijgen
  • Er komt ‘gedoe’ binnen het zorgteam, men gaat zich afreageren
  • Uiteindelijk krijgen we te maken met uitval onder het personeel
  • Er is een formatietekort

En uiteindelijk leiden bovenstaande problemen weer tot een nóg hogere werkdruk op het team, de vicieuze cirkel is weer rond.

Wat er werkelijk aan de hand is

Zoals ik al eerder heb aangegeven is het belangrijk om te achterhalen waar de bron van de problematiek ligt. Is de werkdruk simpelweg te hoog door een formatietekort? Dan zullen we dit aan moeten kaarten bij degene die verantwoordelijk is voor de formatie van de teams en spreken we het bestuur hierop aan. Maar zoals ik ook al aangaf, is dit in essentie meestal niet het probleem.           

Vaak wordt een oorzaak onterecht aangewezen en wordt daar verder weinig mee gedaan: ‘We hebben een formatietekort! En ‘ze’ lossen het niet op!’ Zolang het team een heel ander probleem blijft ervaren dan er werkelijk aan de hand is, komen we dus nooit tussen een oplossing.

Door te analyseren en vragen te stellen, krijg ik uiteindelijke wel de waarheid boven water en kan ik dat, belangrijker eigenlijk nog, het team ook laten inzien.

 

De werkdruk weer verlagen

Door met de oorzaken aan de slag te gaan, kunnen we ervoor zorgen dat de werkdruk op het team afneemt. Je zult zien dat er zo minder uitval gaat ontstaan en de druk op het team afneemt. Door goed te monitoren en het team in de gaten te houden, zorgen we dat oude gewoontes niet terugkeren en de boel dus op de rit blijft.

7 Tips om ziekteverzuim in de zorg terug te dringen.

Is het ziekteverzuim in jouw zorgteam of organisatie te hoog? Vraag mijn tips aan en begin direct met het terugdringen.