Persoonlijke problemen bij zorgmedewerkers

In de huidige tijd wordt er van de medewerker verwacht dat hij of zij naast verantwoordelijk zijn voor de cliënt en het werk op de afdeling ook verantwoordelijkheid over zichzelf kan dragen. 

Met andere woorden, er wordt een beroep gedaan op het persoonlijk leiderschap van de medewerker. Maar wat nu als daar jarenlang (lees; voor het zelforganiserende, -sturende en Corona  tijdperk) weinig aandacht voor is geweest? Wanneer je je hele werkzame leven in de zorg een direct leidinggevende had die je aanstuurde, die je vertelde of je je werk goed deed (of niet)? Wanneer je gewoon lekker je dienstje deed, niet belast werd met organisatorische vragen of problemen? 

Dan kan het niet anders dan dat je stress ervaart doordat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en continuïteit van zorg bij je team en dus ook bij jouw ligt. Of je deze verandering op een goede manier door kunt maken zal dan voor een groot deel afhangen van de mate van veerkracht waarover de medewerker beschikt. 

Veerkracht

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar veerkracht. Veerkracht bepaald hoe iemand zich een weg door het leven baant, hoe je weer overeind komt als je gevallen bent. 

Het is het de sleutel als het gaat om de manier waarop we met problemen op onze weg door het leven omgaan. De mate waarin iemand veerkrachtig is bepaald hoe hij of zij reageert op stressvolle situaties. Iemand met een lage veerkracht is eerder uit balans en minder in staat om de negatieve effecten van stress te vermijden. Mensen met een hoge veerkracht zijn langer in staat om met stress of tegenslagen om te gaan. Wat dan zeker niet betekent dat zij oneindig onder hoge stress hun werk kunnen doen. Ook bij deze mensen bestaat de kans dat op een dag de bekende druppel in de emmer valt.  

Waarom ik dit vertel is omdat het verband tussen veranderbereidheid van mensen en veerkracht naar mijn idee niet los van elkaar gezien kan worden. 

 

Hoe vaak wordt er niet gezegd dat mensen niet willen of kunnen veranderen? 

Ik geloof dat de medewerkers in de zorg wel degelijk willen veranderen. Ze laten het juist in deze hectische tijd waarin iedere dag de richtlijnen veranderen zien.  Met elkaar zijn ze in staat zijn om de oplossingen voor de problemen waarvoor de zorg staat op te lossen. 

Maar… het is algemeen bekend dat wanneer mensen gebukt gaan onder hoge stress het creatieve en oplossingsgerichte vermogen met gang afneemt of zelfs helemaal verdwijnt en uitval door een burn-out op de loer ligt. 

Drie zaken die van belang zijn bij het voorkomen van langdurige stress en daardoor kans op een burnout met langdurig verzuim zijn:

  • Oog hebben voor de mate van veerkracht van de medewerker en de medewerker hiervan bewust maken
  • Medewerkers inzicht geven in de manier waarop zij met stress omgaan en hen leren welke mentale en fysieke signalen wijzen op langdurige stress
  • Medewerkers helpen om werk en privé in balans te houden

Door deze zaken in kaart te brengen kun je als organisatie ondersteuning op maat aanbieden aan de medewerkers. Leer hen goed voor zichzelf te zorgen waardoor ze in staat zijn ook goed voor anderen te zorgen.

Meer weten over persoonlijke problemen bij zorgmedewerkers? 

Ik ga dieper in op de onderwerpen op de volgende pagina's:

Whitepaper: 7 Tips om veerkrachtig te werken

Met deze 7 tips ben je instaat om leiding te geven aan de moeilijkste persoon op aarde: jezelf!