Het Verbetertraject Kwaliteitskader

Door de jaren heen heb ik geleerd de vinger op de zere plek te leggen. Ik kan herkennen wat er aan de hand is binnen een team en weet met een duidelijk plan van aanpak de boel weer op de rit te krijgen. Omdat ik inmiddels ook goed op de hoogte ben van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, pas ik die skills ook graag toe op teams die nog een verbeteringsslag ten aanzien van dit kader moeten maken. Samen zorgen we ervoor dat het Kwaliteitskader met en voor jouw team werkt, in plaats van misschien wel tegen jou team! Daarom heb ik een speciaal programma geschreven: het ‘Verbetertraject Kwaliteitskader’.

Onvoldoende werken volgens het Kwaliteitskader: wat is er aan de hand?

 

 • Het team kent het kader niet of niet voldoende.
 • Er is gedoe in de samenwerking.
 • Binnen een team worden afspraken niet nagekomen, men spreekt elkaar hier niet op aan, de communicatie binnen het team is beroerd, overdrachten worden niet of nauwelijks gelezen.
 • Binnen het team doet iedereen wat hem of haar goed dunkt.
 • Er is veel discussie over wat wel en wat niet moet gebeuren.
 • Er wordt niet methodisch gewerkt.
 • Er is geen sprake van ‘samen leren en verbeteren’.
 • Medewerkers sluiten niet of slecht aan bij de bewoners.

Het Verbetertraject:

Hoe ziet het traject eruit?
Alle fases in dit traject worden samen met het team gezet.

Fase 1:

 • Samen met het team feiten verzamelen
  • Is er sprake van persoonsgerichte zorg?
  • Is de zorgverlening deskundig?
  • Hoe staat het ervoor met de kwaliteit en veiligheid?
 • Met elkaar ervaringen verzamelen
  • Wat merkt de bewoner in de praktijk van de persoonsgerichte zorg?
  • Wat vinden de medewerkers van de wijze waarop persoonsgerichte zorg geleverd wordt?
  • Hoe staat het met de samenwerking (binnen het team maar ook met andere partijen als behandelaren, andere afdelingen, ondersteunende diensten)?
 • Samen met het team het vertrekpunt bepalen naar aanleiding van de uitkomsten van het verzamelen van feiten en ervaringen.

Fase 2:

 • Met elkaar gaat het team onderzoeken waar de zorg goed aansluit bij de bewoner.
 • Tijdens teambijeenkomsten en coaching ‘on the job’ reflecteren de teamleden op het eigen handelen en het functioneren van het team.
 • Samen bepalen ze wat beter of anders kan om een kwaliteitsslag te maken.

Fase 3:

 • Het team zet de verbeteringen in. Daarbij worden zij geholpen door een bij het team passende verbetermethodiek.
 • Waar nodig worden anderen betrokken (behandelaren, andere afdelingen binnen de locatie, ondersteunende diensten) om het verbeterplan echt te laten slagen.
 • Het team leert om methodisch te werken.

Voor wie:

Voor wie is het traject bedoeld?
Dit verbetertraject is er voor teams waar de kwaliteit van zorg te wensen overlaat door gebrek aan kennis van het kwaliteitskader.

Resultaat:

Hoe laat ik de teams achter?

 • Aan het einde van dit traject weet het team wat er vanuit het kwaliteitskader van hen verwacht wordt.
 • Weet het team het kwaliteitskader effectief en efficiënt toe te passen.
 • Is de kwaliteit van zorg geborgd doordat er methodisch gewerkt wordt.
 • Is er binnen het team het vertrouwen om met elkaar te leren en te verbeteren.

Investering: Op maat

Wil je aan de slag?

Laten we dan snel afspreken om een plan van aanpak voor jouw zorgteam of instelling uit te werken. Bel mij op 06 83970475 of laat hier een berichtje achter.